WSPOMNIANE KONCEPCJE

By | Czerwiec 26, 2015

Wszystkie wspomniane koncepcje urbanistyczne, realizo­wane już w różnych krajach, zakładają jako jeden z najważ­niejszych problemów budowę wygodnych i szybkich arterii komunikacyjnych, które umożliwią właściwe funkcjono­wanie takich wielkich ośrodków miejskich. Jednocześnie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom parkowania ogromnych liczb samochodów, zwłaszcza osobowych.Pogląd o długości i gęstości sieci drogowej w niektórych kra­jach pozaeuropejskich (stan w 1954 r.) oraz w krajach eu­ropejskich (stan w 1961 r.) dają poniższe zestawienia.