REALIZACJA ZADAŃ

By | Czerwiec 26, 2015

Dalsze etapy realizacji zadań — to systematyczna rozbu­dowa w kraju sieci dróg twardych i unowocześnienie istnie­jących już nawierzchni. Przykładowo w latach 1956. v. 1960 ‚ zbudowano ogółem około 5000 km nowych dróg o twardej nawierzchni i 880 mostów drogowych o łącznej długości około 22 km, a ponad- 12000 km istniejących już dróg otrzymało ulepszone na­wierzchnie. Na budowę dróg w latach 1960.. .1965 przezna­czono 4,5 miliarda złotych, przy czym plany przewidują wybudowanie dalszych 870 km nowych dróg o utwardzonej, nawierzchni, przebudowę, 810 km istniejących dróg oraz położenie ulepszonych nawierzchni na 1200 km dróg. Dalsze plany zakładają nawet budowę autostrad (do 1980 roku około 700 km, m. in. Śląsk—Warszawa—Wybrzeże).