RACJONALNA ZABUDOWA

By | Czerwiec 26, 2015

Biorąc pod uwagę, że według przewidywań liczba mieszkańców globu ziemskiego w roku 2000 wyniesie około 6 miliardów, zagadnienia  dotyczące racjonalnej zabudowy skupisk ludzkich oraz właściwie rozwiązanej komunikacji stają się jednymi z głównych problemów już’ na najbliższą przyszłość. Trzeba przy tym pamiętać, że w wielu krajach jak Wielka Brytania czy USA około 60% ludności już dziś zamieszkuje miasta o liczbie mieszkańców ponad 50 tysięcy. Od pewnego czasu zasadnicze pojęcie miasta ulega grun­townej przemianie.