MOSTY WISZĄCE

Mosty wiszące z tego okresu miały jedną istotną wadę — brak • sztywności — co stało się przyczyną wielu katastrof. Nic mogły one również sprostać wzrastającym wymaganiom wynikającym z szybkiego rozwoju środków komunikacyj­nych, a zwłaszcza kolei. Dlatego też vTXlX~Wieku wzsso* szono przeważnie mosty belkowej a następnie skrzynkowe 1 kratowe.    Pierwszy wielki stalowy most belkowy… Czytaj więcej »

JAKO PRZECIĘTNA

Jako przeciętną podstawową szybkość jazdy zakładaną pod­czas projektowania obecnych dróg samochodowych, przewa­żnie przyjmuje się 100.. .120 km/godz. Wieloletnie obserwa­cje i badania wykazały bowiem, że średnie prędkości ruchu_ od dawna wzrastają stosunkowo nieznacznie, a rozbieżności pomiędzy ustalonymi w poszczególnych krajach przeciętny­mi szybkościami jazdy są niewielkie, np. w USA 100.. .120 km/godz (1944 r.), ZSRR — 120… Czytaj więcej »