NAKŁADY NA BUDOWĘ DRÓG

By | Czerwiec 26, 2015

Należy przy tym podkreślić, że od 12 lat nakłady na bu­dowę dróg na całym świecie nieprzerwanie wzrastają.Na terenie Europy trzon sieci drogowej stanowią 22 główne szlaki międzynarodowe o łącznej długości około 50 tys. km, których oznaczenia (białe cyfry na zie­lonym tle) oraz trasy podano obok.  Ponadto istnieje również sieć międzynarodowych szlaków pośrednich (oznaczenia — podobne jak szlaków głównych, ale numeracja wyższa; istnieje ich ponad 60).