MOSTY WISZĄCE

By | Czerwiec 26, 2015

Mosty wiszące z tego okresu miały jedną istotną wadę — brak • sztywności — co stało się przyczyną wielu katastrof. Nic mogły one również sprostać wzrastającym wymaganiom wynikającym z szybkiego rozwoju środków komunikacyj­nych, a zwłaszcza kolei. Dlatego też vTXlX~Wieku wzsso* szono przeważnie mosty belkowej a następnie skrzynkowe 1 kratowe.    Pierwszy wielki stalowy most belkowy „Britannia“ zbudowano w latach 1846.. .1850 – nad’cieśniną Menai koło Bangor (północna Walia, konstruktorem był Robert Stephenson), a w latach 1845…1857 wzniesie no kratowy most przez Wisłę w Tczewie .