MIASTA GIGANTY

By | Czerwiec 26, 2015

Miasta-giganty rozwijają się według różnorodnych planówzałożeń urbanistycznych, przy czym wyróżnić można cztery zasadnicze koncepcje: „agropolis“ (F. Lloyd) — miasto willi, zdecentralizowane,z rozrzuconymi zakładami przemysłowymi, rozciągające się na olbrzymim obszarze i poprzecinane siecią arterii komunikacyjnych; np. Los Angeles,   miasto drapaczy chmur“ (wg Le Corbusiera), wyso­kościowce stanowią centrum, otoczone pierścieniami dziel­nic mieszkalnych, oddzielonych od siebie zielenią, a nawet obszarami uprawnymi; całość połączona sprawną siecią komunikacyjną;  „miasto-ogród“, czyli samodzielne osiedla oddalone od istniejących centrów miast, połączone z nimi wygodnymi i szybkimi arteriami komunikacyjnymi;  —„nowe osiedla—koncepcja lansowana głównie w Wielkiej Brytanii; na zewnątrz istniejących ośrodków buduje się całkowicie nowe osiedla mieszkaniowe, do których można przenieść mieszkańców, a nawet przedsiębiorstwa z prze* ludnionych dzielnic; jest to wersja poprzedniej koncepcji „miasta-ogrodu”.