JAKO PRZECIĘTNA

By | Czerwiec 26, 2015

Jako przeciętną podstawową szybkość jazdy zakładaną pod­czas projektowania obecnych dróg samochodowych, przewa­żnie przyjmuje się 100.. .120 km/godz. Wieloletnie obserwa­cje i badania wykazały bowiem, że średnie prędkości ruchu_ od dawna wzrastają stosunkowo nieznacznie, a rozbieżności pomiędzy ustalonymi w poszczególnych krajach przeciętny­mi szybkościami jazdy są niewielkie, np. w USA 100.. .120 km/godz (1944 r.), ZSRR — 120 km/godz, Francja — 120 km/godz (1941 r.). Wielka Brytania — 120 km/godz (1942 r.), NRF — 160 km/godz (1942 r.), Kanada — 96 km/godz (1946 r.).